نفت و گاز

پترولیوم (Petroleum) به مواد هیدروکربنی گفته می‌شود که با فازهای مختلف از جمله، فاز مایع مانند نفت خام (Crude Oil)،…