• پروژه های کنترل

    پروژه‌های کنترل (bms) برخی از پروژه‌های انجام شده در زمینه کنترل عبارتند از: كنترل بيسيم دور موتور برطبق دما نمايشگر انتخابي اطلاعات نرم افزاری (search) کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز…

  • اتوماسیون صنعتی

    اتوماسیون صنعتی اتوماسیون صنعتی استفاده از مجموعه‌های کنترلی مانند رایانه ها، ربات‌ها و فناوری های اطلاعات است. از این تکنولوژی برای کنترل و مدیریت فرآیندهای مختلف و ماشین آلات در یک صنعت به…