صفحه اصلی

از اینکه شرکت ما را انتخاب نمودید سپاسگزاریم

شرکت سامرنیک فعالیت خود را از سال 1384 در حوزه الکترونیک، اتوماسیون صنعتی، حفاظتی و امنیتی آغاز نمود.