• اتوماسیون صنعتی

    اتوماسیون صنعتی اتوماسیون صنعتی استفاده از مجموعه‌های کنترلی مانند رایانه ها، ربات‌ها و فناوری های اطلاعات است. از این تکنولوژی برای کنترل و مدیریت فرآیندهای مختلف و ماشین آلات در یک صنعت به…