• پروژه های کنترل

    پروژه‌های کنترل كنترل بيسيم دور موتور برطبق دما نمايشگر انتخابي اطلاعات نرم افزاری (search) کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز(INFRARED LED) کنترل نوری(Photo Control) کنترل ساده یک LED توسط کامپیوتر نمايش و كنترل دماي محيط…