پروژه ها

شرکت سامرنیک در شهریور ماه 1383 تأسیس شده است. این شرکت در ابتدا فعالیت خود را در حوزه الکترونیک، ابزار…